Basic Pranic Healing, inclusief Twin Hearts Meditatie

Cursus MCKS Basic Pranic Healing, inclusief Twin Hearts Meditatie

Duur van de cursus
De cursus kan gevolgd worden in:
 • 2 hele dagen in het weekend van 8.30u. tot 18.00u.
 • of in 4 dagdelen in 2 opeenvolgende weekenden van 08.30u. tot 13.00u.
 • of in 4 avonden, binnen 2 weken tijd

 

Voorwaarden

Iedereen vanaf 16 jaar mag PH leren en in praktijk brengen. Kinderen beneden de 16 kunnen uiteraard wel behandeld worden met de PH technieken.


Certificaat

Na afloop van elke cursus ontvang je een certificaat van deelname, uitgegeven door ‘the Institute for Inner Studies te Manilla’ waardoor je wereldwijd kunt meedoen aan vervolgcursussen, de meesten ook in eigen land.


“The body is a living battery, that requires constant recharging. This is done through different means, especially through the transference of life energy. This is the principle behind Pranic Healing.”

, Master Choa Kok Sui

Pranic Healing is a highly evolved system of energyhealing that utilizes prana to clean, heal, energize, balance and harmonize the energybody

Waarom deze cursus?

De Basis cursus is de eerste cursus uit de serie: Healing & Protection. Voor gezonde levensstijl, preventie, healing en bescherming.

Levensenergie of prana wordt door velen gezien als een energieveld, een lichtende lichtbol om alle wezens heen, meer bekend als de aura. De aura werkt als een batterij die constant gerecharged dient te worden. Zoals het functioneren van een mobiele telefoon afhangt van zijn batterij.

Alles in het leven dat ons stoort, van slecht weer, slechte hygiëne en ondervoeding, tot stress, extreme emoties van angsten, verdriet, boosheid, woede, wrok en haat, jaloezie en schuld, verstoort de energiedoorstroming in het energielichaam. Dit maakt het lichtgevende energieveld, de batterij, zwakker en onevenwichtig, en dat zit op den duur vol gaten en grijsachtige energieën. Dit manifesteert zich als pijn, ongemakken, fysieke en psychologische problemen en klachten.

Fysiek ervaren we dit door bijvoorbeeld hartklachten of een hartinfarct, als gevolg van een dreigende verstopping, respectievelijk verstopping van een bloedvat, waardoor de bloeddoorstroming belemmerd wordt. Eerst ontstaat de energetische ‘verstopping’, belemmering van de energie doorstroming.

Ons energielichaam bevat ook de authentieke blauwdruk en al wat we nodig hebben voor gezondheid op mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel niveau, naast geluk en succes en om in goede conditie te blijven. Daarom leren we in deze cursus hoe we we er goed voor kunnen zorgen.  Net zoals we dagelijks douchen om ons fysieke lichaam schoon te houden en te onderhouden.

Wie kunnen deelnemen aan deze eerste cursus?

Iedereen vanaf 16 jaar mag PH leren en in praktijk brengen. Kinderen beneden de 16 kunnen uiteraard wel behandeld worden met de PH technieken.

Basic Pranic Healing is designed for everyone, from students to engineers, doctors to housewives, parents to teachers as it introduces methods of healthy living. People from all walks of life worldwide have learnt and benefited from Pranic Healing.

Onderwerpen

 • De natuurwetten waarop Pranic Healing gebaseerd is.
 • Fundamentele principes van Pranic Healing.
 • Energie anatomie, de 11 chakra’s en hun fysieke functies.
 • Energetische diagnose door de aura en chakra’s te ‘scannen’of te ‘voelen’, om de energiedisbalansen te identificeren.
 • De zeven stappen van een Pranic Healing behandeling, waaronder reinigen en vitaliseren.
 • Voorkomen van energetische besmetting.
 • Protocollen voor veel voorkomende en andere klachten.
 • Factoren die de frequentie van healen bepalen, en factoren die maken dat iemand nog niet geneest.
 • Twin Hearts Meditatie, ook wel bekend als de meditatie van wereldvrede en verlichting.
 • De wet van oorzaak en gevolg (karma), ook in relatie tot karakter en karakterbuilding.
 • Afstandsbehandeling, als de client niet fysiek aanwezig kan zijn.
 • Verschillende technieken om jezelf te behandelen.

Hoe doe je Pranic Healing?

Een arts of specialist doet een serie onderzoeken en stelt aan de hand van de observaties en uitslagen een diagnose vast. Vervolgens wordt een behandelplan uitgestippeld en gevolgd, al dan niet middels operaties en/of medicijnen, en andere adviezen, waaronder ook nabehandelingen en controle.

Met Pranic Healing worden ook deze strategieën gevolgd, echter op het energielichaam. De onevenwichtigheden in de aura, chakra’s en organen kunnen opgespoord worden, middels ‘PH scannen of energetisch voelen’. Zo’n scan laat zien waar de energetische verstoppingen zitten, waar er opgehoopte afvalstoffen en zieke energieën zitten (vaak ook andere soorten en vormen van energieën, in vervolgcursussen komen die aan bod). De staat van disbalansen in het energielichaam wordt helder, welke correspondeert met de klachten die de persoon aangeeft en/of de diagnose die medisch is gesteld.

Een Pranic Healer mag geen medische diagnose stellen. Met behulp van eenvoudige energetische technieken, waarbij fysieke aanraking niet nodig is, worden de blokkerende energieën verwijderd: aura, meridianen, chakra’s en organen compleet gereinigd. Vervolgens gevitaliseerd/ge-recharged en gebalanceerd en geconsolideerd. De client krijgt huiswerk mee om ‘zijn batterij’ te onderhouden.

De 7 stappen voor het behandelen van klachten en problemen, zijn allemaal onderdeel van de Basic Pranic Healing cursus. Het basisboek bevat theorie, een scala aan behandel protocollen, tips en zelf-healing technieken die direct toepasbaar zijn. Tijdens de cursus worden  experimenten gedaan en worden technieken geoefend om ons te bekwamen. Een Pranic Healer geneest niet, faciliteert wel het genezingsproces, opdat het lichaam zichzelf sneller kan healen.

Algemene effecten

 • Toename zelfgenezend vermogen, waardoor verminderen tot verdwijnen van klachten. Beter in je lichaam voelen, een gevoel van ‘meer thuis’ voelen.
 • Groei in verantwoordelijkheid, om onze gezondheid in eigen hand te nemen.
 • Meer emotionele en psychologische stabiliteit.
 • Medisch meetbare vorderingen.
 • Meer energie, meer kunnen doen.
 • Meer helderheid, betere concentratie, weer betere keuzes kunnen maken, toename besluitvorming, planning en probleemoplossend vermogen.
 • Meer geduld, begrip en tolerantie, vriendelijker, liefdevoller.
 • Meer moed en durf, zelfvertrouwen, dynamiek en aktie ondernemen.

Deze staat is vooral herkenbaar in:

 • De kwaliteit van relaties wordt steeds beter, ook met onszelf.
 • Groei in carriëre, financiën en voorspoed.
 • Clienten besluiten vaak zelf de PH cursussen te volgen, om meer te leren en ook zelf aan de slag te gaan