Arhatic Yoga

Cursus MCKS Arhatic Yoga
Duur van de cursus

 

2 dagen

 

Voorwaarden

 

Basic Pranic Healing > Advanced Pranic Healing > Pranic Psychotherapy


Je hebt je oude methode geprobeerd. Het werkt niet. Je hebt je hoofd tegen de muur geslagen; de muur is er nog steeds. Het werkt niet! Waarom probeer je niet iets nieuws? 

, Master Choa Kok Sui

Wat is Arhatic Yoga?

Arhatic’ is afgeleid van het woord ‘Arhat’. Arhat betekent: een hoog geevolueerd wezen.

‘Arhat’ is een boeddhistische term, die de ‘vervolmaakte’ betekent. Wat iemand met een Hindoeïstische achtergrond een Paramahansa noemt, en iemand met een Christelijke achtergrond, een heilige noemt.  Yoga betekent eigenlijk ‘union’, een worden met onze spirituele bron.

 Arhatic Yoga is een van de beste cursussen die Master Choa Kok Sui in dit leven heeft geïntroduceerd, en een van de grootste geschenken die de mensheid tot nu toe heeft gekregen.

Arhatic Yoga is een geavanceerde spirituele technologie, die de evolutie van de ziel versnelt. Dit yoga systeem werd aan Master Choa Kok Sui gegeven door zijn leraar in de spirituele wereld Mahaguruji Mei Ling. Het heeft zijn oorsprong in China, India en Tibet, en werd beoefend door hoog ontwikkelde Yogi’s in de oudheid.

Het is zo een krachtig systeem dat een paar jaar oefening gelijk is aan tientallen jaren van oefenen met gewone yoga. Het is vooral bedoeld voor degenen die hun spirituele ontwikkeling naar volgende niveau’s willen tillen.

Dit systeem is zodanig ontworpen, dat mensen met verschillende religieuze achtergronden en filosofieën, in staat worden gesteld, toegang te krijgen tot de innerlijke leringen. Vanwege de universaliteit van de leringen zijn velen in staat Arhatic Yoga succesvol te beoefenen. Het is mogelijk om het spirituele pad te volgen terwijl je een “normaal leven” kunt leiden. Beoefenen van Arhatic Yoga betekent dus niet dat je je gezin, relaties en carrière moet verlaten, om je geestelijk te ontwikkelen . De dagelijkse problemen en uitdagingen van de hedendaagse levensstijl kunnen we makkelijker aan.

Regelmatige beoefening leidt tot versnelde spirituele groei, toenemende healingkracht, verbeterde mentale vermogens, minder stress en verbeterde relaties. Merkbaar is dat het ons in staat stelt, met meer gemak onze goals in verschillende levensgebieden te bereiken, te komen waar we  willen zijn, creeren en doen.

Het uiteindelijke doel is om ‘Divine Servants” , krachtige geintegreerde persoonlijkheden voort te brengen, om de mensheid en de planeet aarde meer van dienst te zijn.

Arhatic Yoga synthetiseert en integreert de essentie en krachten van de volgende zeven yoga’s: Raja Yoga, Karma Yoga, Kundalini Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Mantra Yoga en vereenvoudigde Hatha Yoga. Om de fundering te bouwen voor spirituele ontwikkeling en voor het versnellen van de evolutie van de ziel.

 • Het fysieke lichaam wordt gezuiverd en ontwikkeld door middel van fysieke oefeningen (vergelijkbaar met hatha-yoga) en ademhalingsoefeningen (pranayama).
 • Het emotionele lichaam, door middel van dienstbaarheid en karaktervorming (vergelijkbaar met Karma Yoga).
 • Het mentale lichaam, door de studie van innerlijke reflectie (vergelijkbaar met Raja Yoga).
 • Bovendien behandelt Bhakti Yoga (of de Yoga van toewijding) de emotionele ontwikkeling door middel van de nadruk op de liefde voor God en al zijn manifestaties.
 • Jnana-yoga moedigt de ontwikkeling van de geest aan door studie, mentale oefeningen en denken op hoge niveaus.
 • Kundalini Yoga omvat de zorgvuldige manipulatie en het juiste ontwaken van de kundalini-energie die zich aan de basis van de wervelkolom bevindt met het oog op verlichting. Deze techniek wordt beoefend door zeer gevorderde en ontwikkelde yogi’s. Het is de basis voor het bouwen van het felbegeerde ‘Gouden Lichaam’!

Onderwerpen

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de cursus:

 • De zin van Arhatic Yoga, spirituele groei en evolutie in relatie tot het materiele leven.
 • De plaats van de Hogere Ziel, de Guru (spirituele leraar) en God in ons leven.
 • De 5 pijlers voor een ​​gebalanceerde en veilige spirituele ontwikkeling.
 • Zuiveren van lichaam en geest door lichaamsoefeningen en ademhalingstechnieken (prana yamas).
 • Technieken om gedachten en emoties te zuiveren en te werken aan het verder ontwikkelen van karakter (characterbuilding) en zelfbeheersing (Self mastery).
 • 4 meditaties: Twin Hearts meditatie | Meditation on the Soul  (Meditatie on the Blue Pearl) | Arhatic Dhyan meditatie | Kundalini meditatie. Deze vormen  de basis voor alle toekomstige Arhatic Yoga  beoefeningen. De ziel wordt in staat gesteld de astrale en mentale lichamen onder zijn leiding te houden (Soul mastery).
 • De hogere bedoelingen van dienstbaarheid, helpen en doneren (seva en tithing).
 • Hoe dit yoga systeem het beste in praktijk te brengen.

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname, uitgegeven door ‘the Institute for Inner Studies te Manilla’ waardoor je wereldwijd kunt meedoen aan vervolg Arhatic Yoga cursussen en aan Arhatic Yoga retreats.

Enkele specifieke effecten van Arhatic Yoga beoefening

Door het verwijderen van dieper liggende obstakels en transformative, worden chakra’s geactiveerd, neemt de energie kwaliteit en kwantiteit toe,  herstelt en versterkt de verbinding met zielseigenschappen en de toegang tot innerlijke vermogens. Effecten hiervan zijn o.a.:

 • Toename  in inzichten, wijsheid, goede wil, helder denken, onderscheidingsvermogen, slimmer, intuïtiever, opmerkzamer, betere keuzes, juiste strategieen, moed en durf, doorzettingsvermogen, prestatievermogen, creativiteit en meer.
 • Neutraliseert en verfijnt oude negatieve neigingen binnen de persoonlijkheid. Naarmate we naar een hogere frequentie verhuizen, neemt de Hogere Ziel de leiding over onze gedachten, emoties en daden. Ons leven wordt kalmer en meer geordend. Naarmate we verder praktiseren, bereiken we zelfbeheersing (Self mastery) en Soul mastery.
 • De meeste studenten ervaren een verlangen om anderen te helpen en (terug) te geven aan de wereld.

Arhatic Yoga retreats

Jaarlijks worden in verschillende landen AY retreats gehouden, i.s.m. het Instituut voor Innerlijke Studies.

Studenten worden in staat gesteld meer te leren, zich verder te verdiepen in AY, gecoached te worden door senior discipelen en Master Pranic Healers (Acharyas). En kunnen ook hogere cursussen en volgende levels van AY volgen, indien voldaan is aan de vereisten.