Aangesloten bij IISI

Aangesloten bij het Instituut voor Innerlijke Studies (IISI)

“Pranic Healing is also a bridge to spirituality, available through the teachings of Arhatic Yoga. Known as the synthesis of all yogas, Arhatic Yoga aims at producing intelligent, compassionate, good-hearted and powerful disciples who would become instruments of service to the world.”

, Master Choa Kok Sui

Op 27 april 1987 werd  ‘het Instituut voor Innerlijke Studies’ opgericht door Master Choa Kok Sui. In 1990 richtte hij op ‘the World Pranic Healing Foundation’. Beide zijn gevestigd op de Filippijnen. Deze ‘paraplu organisaties’ staan aan het hoofd van het verspreiden van de Pranic Healing kennis, Arhatic Yoga en esoterische kennis, wereldwijd. Doel: leed en oorzaken van leed, op verschillende niveaus van bestaan, te verminderen/te stoppen, op weg naar wereldvrede.
Grand Master Choa Kok Sui heeft een systeem ontwikkeld, om de 4 hoofdproblemen van de mensheid te elimineren op het gebied van: gezondheid, rijkdom, relaties en zinloosheid/spirituele leegte. Zijn gevorderde technologie en accurate manier om de principes van de teachings te introduceren, maakt dat Pranic Healing en Arhatic Yoga worden beoefend door mensen uit alle lagen van het leven. Hen in staat stellend meer geluk, vrede, goede gezondheid en gelukzaligheid in hun leven toe te laten.
De visie van Pranic Healing is:
  • 1 Pranic Healer in elk gezin
  • 1 Arhatic Yogi op elke 1000 inwoners

Het Pranic Healing Centrum Suriname is aangesloten bij het IISI, het ‘Institute for Inner Studies Incorporated’, www.globalpranichealing.com , de moeder organisatie.  Het PHCS is de paraplu organisatie voor geautoriseerde en aangesloten Pranic Healing Centra, gecertificeerde Pranic Healers en studenten in opleiding, in Suriname.