Energetisch en effectief omgaan en overwinnen van crisis en Covid-19

ENERGETISCH EN EFFECTIEF DEALEN MET DE ‘COVID-19 PANDEMIE’ of welk ingrijpend gebeuren dan ook. Op mentaal, emotioneel, lichamelijk, etherisch en spiritueel niveau.
PH Behandelconsulten, ook voor ‘Covid-19’
Voor behandelconsulten, ook met het ‘Covid-19’ protocol, versterken van het immuunsysteem en met het protocol ter preventie, maak contact met een gecertificeerde Pranic Healer.

Eigen verantwoordelijkheid
Wij allen worden steeds bewuster van het nemen van onze eigen verantwoordelijkheid voor eigen gezondheid en onze medeverantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen. De simpele instructies van het ‘Covid-19’ Management team zijn een leidraad voor ons, in het fysiek omgaan met de huidige ontwikkelingen rondom ‘Covid-19’.
Simpele effectieve tools
Voor simpele effectieve tools voor het kunnen omgaan met situaties en symptomen die ontstaan als gevolg van ingrijpende veranderingen, al dan niet door ‘Covid-19’, waaronder:

 • stress, zorgen en extreme stress;
 • emoties en negatieve gedachten;
 • depressie, zowel lichamelijke als geestelijke;
 • verstoring in relaties.

Enkele aanbevelingen voor het omgaan met stress uit bovenstaande link zijn opgenomen hieronder, naast nog enkele aanbevelingen, met toelichting.
Aanbevelingen
PH tools en tips voor energetische hygiëne,  om de kwaliteit en kwantiteit van je energieën hoog te houden voor een optimaal functionerend immuunsysteem en alle andere systemen  in al je lichamen. Punten 1 tot en met 5 kunnen het beste in de aangegeven volgorde gedaan worden, voor snelle en duurzame resultaten. 1. Omgaan met gebeurtenissen en zelfreflectie 2. Innerlijke vergeving 3. Buikademhaling 4. Stilte 5. Visualiseren van de gewenste uitkomst 6. Meditation on Twin Hearts (MTH) 7. Beweging 8. Voeding 9. Water 10. Zoutbad 11. Wet van genade (The law of Mercy)
1. Omgaan met gebeurtenissen
Omgaan met gebeurtenissen. Deze vraag wordt tegenwoordig vaker gesteld.

 • Nu we meer thuis zijn, kunnen we vaker geconfronteerd worden met emotionele gebeurtenissen, boosheid, teleurstelling, angsten, stress, onbegrip, ongeduld, enz.  Emoties die we onbewust vasthouden of negeren, naast de koppeling met beperkende intrepretaties in de vorm van negatieve gedachten, kritiek, oordelen,  conclusies en beslissingen. Dit zijn vormen van energie die het hele gezin of de omgeving beinvloeden.
 • Die ademen we ook in. Ze kosten ons lichamelijk en geestelijk heel veel energie, waardoor dit ten koste gaat van o.a. ons immuunsysteem.
 • Deze condities kunnen maken dat waar we bang voor zijn,  juist aangetrokken kan worden, soms in andere vormen die we niet verwachten.

Wat kunnen we doen? Wat kunnen we doen om anderen, onszelf en vooral onze kinderen niet onbewust negatief te beïnvloeden met onze (vaak onbewuste) negatieve energieën. Dat we positieve energieën in gedachten, emoties, woorden en daden uitzenden. We kunnen situaties ook zien als gelegenheden om te groeien en ons te ontwikkelen.

 • Verwerk gebeurtenissen in de attitude van de natuurwet van oorzaak en gevolg en nog te leren lessen voor onze gezamenlijke groei en ontwikkeling.
 • Elk gevolg (gedrag, probleem of aandoening) is een oorzaak die ergens ooit gezaaid is. Onderzoek dit oorzaak-gevolg-principe om meer te begrijpen, verder te groeien en jezelf te ontwikkelen.
 • Een leidraad hierbij is ‘de deugden’, eigenschappen van de ziel, die verbonden zijn met de chakras en aan de basis liggen van problemen en klachten.
 • In de PH cursussen wordt uitgebreid ingegaan op dit onderwerp.

Hoe breng ik dit in praktijk? Met bijvoorbeeld de zelfreflectietechniek. Zelfreflectie 1. Er is een energetische techniek om ongewenste gedragingen te externaliseren uit ons systeem en beter gedrag te visualiseren. Dit wordt geleerd in de 1e PH cursus en is ook opgenomen in de video hierboven: Simple ways to reduce stress. 2. Je kunt ook de mentale manier toepassen, bijvoorbeeld: a) Kijk terug naar de pijnlijke of emotioneel geladen gebeurtenis, als naar een film. Met een houding van: wat wil dit mij leren dat wanneer ik het leer, dat dit probleem ophoudt te bestaan. Ook hier kunnen de deugden, een leidraad zijn. Vraag jezelf: b) Wat maakt dat dit gebeurd is? Wat maakt dat het zo gegaan is? Had ik dit kunnen voorkomen? Hoe? c) Wat was goed, wat kon beter? Welke conclusie trek ik nu, welke keus maak ik nu? d) Neem dan de lessen mee en spreek met jezelf af, wat je vanaf vandaag nog beter wil doen en wat je wil bereiken. Vergeef daarna in gedachten. Vergeven werkt therapeutisch, healt het lichaam, herstelt en versterkt het. Vergeven doen we daarom voor ons zelf, om niet verbonden te blijven met situaties en personen, waardoor we negatieve energieën en beelden continu chargen en verinnerlijken in ons systeem, en we zo een kanaal kunnen worden voor het zaaien van meer negativiteit. Dit kan leiden tot dito denken en doen, problemen en klachten, en de cyclus van leed herhaalt zich. Wij kunnen deze negatieve cycli of lot of karma doorbreken. Hoe doen we dat?


2. Innerlijke vergeving
 • Zie personen voor je die jou ooit hebben pijn gedaan of geschaad. Schenk vergeving aan hen voor wat ze naar jou toe gedaan hebben, in welke vorm dan ook, bewust of onbewust.
 • Zie personen voor je die jij hebt pijn gedaan, in welke vorm dan ook, ook misschien door onze constante negatieve kritiek. Vraag vergeving in gedachten voor wat wij gezaaid/gedaan hebben, waardoor wij leed hebben geoogst.
 • Vergeef daarna jezelf voor je handelen uit onwetendheid, of voor het nalaten om te helpen. En neem dankbaar de lessen mee.
 • Vraag om zegeningen en vervulling van onze behoeften voor alle partijen, en laat in gedachten de personen in liefde en in vrijheid en vrede gaan.
Deze stappen van vergeving, in deze volgorde, laten de negatieve bindingen los. Echter kunnen ze terug komen, in geval wij ons denken en gedrag nog niet veranderd, getransformeerd hebben, daarom kun je dit dagelijks doen (zolang nodig), ’s avonds, liefst ook ‘s ochtends, tot je merkt dat er positieve gewenste verandering is. (Naast innerlijke vergeving, hebben we nog steeds de keus om juist om te gaan met schade aangedaan of onrecht (uiterlijke vergeving), de juiste beslissingen te nemen en handelingen te verrichten opdat leed zich niet meer herhaalt, en dat er orde en vrede komt. Ook binnen het gezin).

3. Buikademhaling
Doe daarna 5 tot 10 minuten buikademhaling (het lichaam kan zich dan voorspoediger reinigen, healen  en vitaliseren met de toegenomen juiste pranas, en de juiste verbindingen vestigen met energieën van je eigen ziel). Het is raadzaam buikademhaling vaker op een dag te doen, 3 tot 5 keer á 5 minuten of meer. Dit laadt het lichaam op tijd op, houdt de energie hoog en biedt betere bescherming. Een buikademhalingstechniek:

 • adem langzaam in (breng de buikspieren langzaam naar voren)….hou daarna de adem 1 tel vast…,
 • adem langzaam uit (trek de buikspieren langzaam in)…., hou daarna de adem 1 tel vast…, enz.

In het vasthouden van de adem, is er grote spirituele activiteit, dat leidt tot healing, grotere activiteit en succes.

4. Stilte
Sta dagelijks stil bij het feit dat je een spiritueel wezen bent, dat in een lichaam woont, waardoorheen stroomt: Goddelijk Licht (intelligentie), Liefde (geneest) en kracht (om goed te doen en hoogste doelen na te streven), dat zich openbaart via je energiesysteem, voor jouw gezondheid geluk en succes, en voor die van anderen. Verbindt daarmee. Positieve affirmaties kunnen hiervoor herhaald worden, bijvoorbeeld: de ‘ I am ‘ affirmatie. Of bid je eigen gebeden.
5. Visualiseren van de gewenste uitkomst
Vervang oude en nieuwe trauma- en pijnbeelden, die vaak in het onderbewuste zijn opgeslagen, en we nog op ons netvlies kunnen hebben.

 • Visualiseer dat je gewenste doelen uitgekomen zijn, alsof je ze al hebt, voel en ervaar ze, o.a. goede gezondheid, geluk, vreugde, harmonie in relaties, materiele en financiele doelen, het aanpassen van je levensstijl met de landelijke Covid-19 regels en aanbevelingen, om ons aller gezondheid en bestaan te waarborgen, enz.
 • Je kunt deze staat verankeren in je systeem met affirmaties of een dankgebed.
Nogmaals, stap 1 t/m 5 kunnen dagelijks 1 a 2 x per dag gedaan worden. Buikademhaling liefst vaker op een dag, heeft ook een versterkende invloed op het immuunsysteem.
6. Meditation on Twin Hearts (MTH)
Om je lichaam verder te flushen van negativiteit, die zich mogelijk vele jaren heeft opgehoopt in je systeem, doe regelmatig de Meditation on Twin Hearts. Het lichaam wordt gevuld met licht, hoop en kracht. Je interne conditie transformeert, boosheid en haat worden geheald. Je wordt intern sterker, meer gecentreerd in jezelf en komt meer in balans, in eigen kracht, kunt situaties veel beter aan. Deze meditatie wordt ook gebruikt voor herstel van relaties, het harmoniseren van familierelaties, organisaties, het bereiken van wereldvrede, en het regeneren van Moeder aarde. Voor meer informatie en voor de Meditation on Twin Hearts en The Great Invocation, geleid door Master Choa Kok Sui, klik op onderstaande link van het IIS. De MTH oefeningen dienen vooraf en na de meditatie gedaan te worden, voor een betere doorstroming van de spirituele energie en optimale effecten.

7. Beweging
Beweeg minstens een half uur per dag, dit verbetert niet alleen de bloeddoorstroming, doch bevordert vooral de energiedoorstroming en energetische cleansing en vitalisering van het lichaam.
8. Voeding
Laat je voeding je medicijn zijn, vers, pranarijk/energierijk, juiste samenstelling.

9. Water
Drink voldoende, liefst pranarijk water. Water kan enige tijd in de zon geplaatst worden om energie op te laden.
10. Zoutbad
Na het douchen, wrijf je nog natte  lichaam gentle in met een volle hand gewoon fijn keukenzout. Eventueel met wat lavendel druppeltjes erin. Laat het 1 a 2 min inwerken, en spoel daarna af en droog het lichaam. Dit kun je 3 x per week doen, tot vaker of elke dag (zout breekt negatieve energie af in het energielichaam, en water voert het af).
11. Wet van genade (The law of Mercy)

With the Law of Karma, we can create the future. By planting the right seeds, you harvest the right crop. The Law of karma dictates that what you waste will be taken away from you. Use one law to neutralize another. The Law of Mercy supersedes the Law of Karma. The Law of Forgiveness supersedes the Law of Karma. You must show gratitude. You have to pay everything back. Giving and receiving is a cycle. To break the cycle will result in disaster. Non-receiving is equally disastrous. The cycle must be maintained.”

– Master Choa Kok Sui talking about Karma⠀

Reference: Master Choa Kok Sui. (2011). Achieve the Impossible: The Golden Lotus Sutras on Spiritual Business Management.⠀


 • Pas de wet van genade toe. In tegenstelling tot negatieve stempels opplakken, die herhalende negatieve effecten hebben om negatieve karma te keren, te neutraliseren door dienstbaarheid en doneren voor goede doelen. Het is in geven dat we ontvangen. We weten niet wat er onderweg is. We kunnen dat opnieuw beïnvloeden. Wat doen we nu, wat planten we nu?
 • Help anderen, ook m.b.t. hun gezondheid, voeding en huisvesting, en financieel. Dat genereert een cyclus van gezondheid, voeding en huisvesting, groei in financiën. Waardoor we in staat zijn om nog meer te helpen.
 • Zo kunnen we helpen, vrede in  onszelf, in ons gezin en familie, in Suriname en op aarde te manifesteren. Binnen korte tijd en op de juiste manier.
De 5 deugden en karakterbuilding
Deugden zijn eigenschappen van onze Ziel, die verbonden zijn met ons energiesysteem.

 • Ze bepalen de kwaliteit van ons denken, spreken en doen, onze waarden en normen, ons leven.
 • Ze  spelen een belangrijke rol bij de vorming van ons karakter en de manier waarop wij de wereld, het leven en onszelf waarnemen, inclusief ziekte en gezondheid, leed en geluk, en hoe we daarmee omgaan. In gedachten, woorden en gedrag.
De 5 deugden (deze uiten zich in vele vormen) en karakterbuilding: 1. In plaats van schaden van anderen en onszelf, wees liefdevol en vriendelijk (in gedachten, emoties, woorden en gedrag) . 2. In plaats van stelen, wees genereus. 3. In plaats van liegen, wees eerlijk. 4. In plaats van lui zijn, werkzaam zijn en constantheid in doel en inspanning 5. In plaats van excessief zijn, gematigdheid betrachten. In de PH Cursussen en Hogere Meditaties wordt dieper ingegaan op de Pranic Healing methode en technieken, spiritualiteit en de meditaties, en karakterbuilding (de 5 deugden en technieken), in relatie tot de chakras, op weg naar groei en ontwikkeling  en betere kwaliteit van ons leven. Een directe manier om te putten uit onze natuurlijke innerlijke hulpbronnen. Een Gecertificeerde Pranic Healer kan verder assisteren hierbij en extra specifieke aanbevelingen geven, passend bij uw situatie. Wilt u zelf meer weten en ontdekken over de mogelijkheden die Pranic Healing biedt voor uw groei, gezondheid, leven en welzijn? Er zijn cursussen en IIS gecertificeerde opleidingen. Start met de Basic PH cursus.
Informatieve links
Nog enkele informatieve links (let op: de inhoud van de aanbevolen links kan veranderen, alles is onderhevig aan de wet van verandering en evolueert)Samen groeien in gezondheid en welzijn, PH Team Suriname

Bronnen
De volgende boeken en Sutra’s, geschreven door Master Choa Kok Sui

 • Miracles through Pranic Healing
 • Advanced Pranic Healing
 • Pranic Psychotherapy
 • Psychic Self Defence
 • Origins of Pranic Healing and Arhatic Yoga

Sutra’s:

 • Achieve the Impossible (on Spiritual Business Management)
 • Compassionate objectivity (on Characterbuilding)
 • Experiencing Being (on Life)
 • Possible Miracles (on Pranic Healing)