Wat is Pranic Healing?

Wat is Pranic Healing?

“All disease is a result of inhibited Soul Life”

, Master Djwhal Khul

“The body is a living battery, that requires constant recharging. This is done through different means, especially through the transference of life energy. This is the principle behind Pranic Healing.” 

From: The Golden Lotus Sutras on Pranic Healing: Possible Miracles ~ Master Choa Kok Sui

Pranic Healing biedt de wetenschap achter gezond leven, ondersteund door meer dan 30 jaar aan onderzoeken en getuigenissen over de hele wereld. Pranic Healing is niet bedoeld is om de reguliere gezondheidszorg te vervangen, wel om deze aan te vullen. Een arts of specialist behandelt het fysieke lichaam. Een Pranic Healer behandelt het energielichaam (aura en chakra’s) dat de blauwdruk bevat van wat er in het lichaam en leven gebeurt. En omdat alles energie is, is de toepassing van de  PH technieken oneindig, toe te passen op lichamen en al wat bestaat, fysiek en niet fysiek.

Master Choa Kok Sui, de grondlegger van moderne Pranic Healing, heeft op wetenschappelijke wijze onderzocht wat wel en wat niet effectief is. Uit deze bevindingen is Pranic Healing ontstaan. Zoals in alle cursussen van Master Choa Kok Sui, wordt ook in de Pranic Healing cursussen volop geëxperimenteerd om dat wat uitgelegd wordt te verifiëren.

In Pranic Healing wordt met levensenergie gewerkt in het energielichaam – de aura met zijn chakra’s en meridianen (energiecentra en energiekanalen) – . Het is een effectief healing systeem, waarbij geen fysieke aanraking nodig is. Deze levengevende energie herstelt de lichaamsprocessen en het evenwicht in het lichaam, waardoor de lichamelijke vitaliteit toeneemt. Daardoor kan het zich zelf genezen, en psychologische en spirituele groei & stabiliteit worden bevorderd. Dit heeft direct invloed op de kwaliteit van onze totale gezondheid en van ons leven.

Pranic Healing is gebaseerd op twee natuurwetten:

  • De wet van zelfherstel (healing): het lichaam is in staat om zichzelf te genezen.
  • De wet van levensenergie (prana): het lichaam gebruikt levensenergie om zichzelf in stand te houden.

Prana of Chi is levensenergie welke het lichaam levend en gezond houdt. Deze energie is subtiel, alles-doordringend en overal om ons heen aanwezig. Wanneer het lichaam gezond is, is de natuurlijke conditie van de energie van het lichaam gebalanceerd. Wanneer de energie van het lichaam te veel of te weinig is, om welke reden dan ook, wordt het lichaam ongezond. Het gevolg is dat het lichaam niet in staat is goed te functioneren en uiteindelijk symptomen en/of ziekten ontwikkelt.

Ons fysieke lichaam, bestaat uit 2 lichamen, het zichtbare fysieke lichaam en het onzichtbare fysieke lichaam.  Dit onzichtbare fysieke lichaam wordt ook wel bioplasmisch lichaam of energielichaam genoemd.

Het fysieke lichaam heeft organen en bloedvaten, die met elkaar verbonden zijn en waar bloed doorheen stroomt.

Zo heeft het energielichaam, grote, kleine en mini chakra’s  (energiecentra) en meridianen, die zorgen voor de energiedoorstroming naar alle organen en cellen. Zonder energie, geen leven, geen bloeddoorstroming, geen optimale lichaamsprocessen en orgaanfuncties.

Chakra’s zijn te vergelijken met batterijen of generatoren, die energie verschaffen aan een bepaald gebied. Tevens bevatten ze ook psychologische en spirituele functies, alles wat we nodig hebben voor gezondheid, geluk, groei en voorspeod. Ziekten ontstaan eerst in het energielichaam, Na enige tijd ontststaan er klachten in het zichtbare fysieke lichaam

Pranic Healing is vooral ontwikkeld om actief te ‘unblocken’, te helen, bewustzijn te verheffen (elevate consciousness) het lichaam te versterken dat het zich weer kan herstellen. Daarnaast is het Arhatic Yoga systeem ontwikkeld, om het herstelde lichaam de kans te geven, meer innerlijke kracht te ontwikkelen (powerbuilding) om nog meer energie te kunnen kanaliseren. Voor snellere genezing en zelfgenezing, en snellere manifestatie van gewenste goals.

Bij de Pranic Healing Centra kunt u terecht voor consulten en advies, cursussen & introducties, Twin Hearts Meditatie en healing clinics (vrije Healings), ook voor healings op afspraak.