Toepassing PH & Healing Sessies

Toepassing Pranic Healing & Healing Sessies


Andere toepassingsmogelijkheden

Pranic Healing wordt ook toegepast op andere vormen van ‘leed’: relatie, finacieel/materieel leed, studie, sport, dieren, planten, pranic agriculture, businesses, huis, terreinen, etc. Alles is energie en bevindt zich in een bepaalde energetische staat.

Kosten

 • Per consult: afhankelijk van budget
 • Bij chronische klachten: pakketprijs van 3 consulten per week, afhankelijk van budget
 • Voor personen met minder draagkracht is er een speciale prijs of advies
 • Op regelmatige basis worden er vrije healings aangeboden tegen een zelf te bepalen donatie

Pranic Healing wordt bij mensen toegepast op het menselijke energieveld – aura en chakra’s -. Bij businesses, huizen, terreinen, dieren, planten, etc. op de betreffende of daar aanwezige energievelden.

De basistechnieken zijn;

 • het schoonmaken en verwijderen van zieke, vermoeide, vastzittende, hangende  of vervuilde energie &
 • het toevoegen van verse, krachtige en juiste levensenergie.

Het schoonmaken is essentieel omdat het ervoor zorgt dat de verse levensenergie haar werk beter kan doen. Pranic Healers gebruiken o.a. ook altijd een afvalbak voor de verwijderde energie en spray met alcohol. Daarmee worden de ruimte en hun handen schoongehouden, zodat de behandeling nog effectiever wordt.

Pranic Healing Procedure

Raadpleeg bij voorkeur een erkende gecertificeerde Pranic Healer. Bij ‘contact’ op deze website, zijn door het Instituut voor Innerlijke Studies gecertificeerde Pranic Healers opgenomen, met hun contact gegevens.
Afhankelijk van verschillende factoren kan de healer na een korte intake en PH scan besluiten om meteen een healing te doen.
De healing wordt gedaan terwijl de client zit of ligt. Het is raadzaam geen sieraden, zijde of leer te dragen (inclusief riem) tijdens de behandeling. Healings kunnen ook op afstand gedaan worden (distant healing), volgens afspraak.
Indien healing niet meteen gedaan hoeft te worden, is de procedure als volgt:
Eerste standaard consult ± 60 min., inhoudende:
 • Een korte intake (persoonsgegevens, aard van klachten/problemen (incl. diagnose gesteld door artsen), gezondheids- historie.
 • Korte introductie over PH en de mogelijkheden die PH biedt.
 • Energetische scan (de kwaliteit en kwantiteit van de energie in de aura, chakra’s, organen, ledematen, etc. om de disbalansen te vinden die aan de basis liggen van de klachten).
 • Interpretatie scanresultaten in relatie tot gedrag/problemen/klachten
 • Advies aan de hand van de scan en eenvoudig PH huiswerk om een start te maken met het reinigen en ‘chargen’ van het lichaam.
Tweede en vervolgconsulten, vooral bij chronische klachten, 30 – 45 min.: 
 • Voorgesprek/evaluatie en PH behandeling of PH coaching. ‘Totaal genezen’ is een proces, vandaar ‘healing’ genoemd, weer een en heel worden met ons lichaam, mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel.
 • In grote lijnen ziet een behandeling er zo uit: de aura en meridianen, chakra’s, hoofd, organen en ledematen, reinigen, healen en rechargen. Met extra aandacht voor probleemgebieden, regenereren van organen en cellen en reprogrammeren. Chakra’s en organen worden geharmoniseerd, gebalanceerd en gestabiliseerd. Zowel vooraf, als tijdens en na de behandeling worden  resultaten regelmatig gescand (gemeten).

Hoe vaak dient healing toegepast te worden?

Net als bij medicijngebruik: een bepaalde dosis met een bepaalde regelmaat. De frequentie van behandelen is afhankelijk van de aard en ernst van de klacht. Dit kan variëren van een paar keren per dag (bij zeer ernstige klachten) tot 3 x per week, afbouwend naar 1 x per 1 a 2 weken. Na afstemming met de cliënt.
Indien cliënten ertoe in staat zijn, wordt ervoor gekozen de cursussen zelf te doen om ook meer te kunnen werken aan zichzelf, middels verschillende Pranic self-healing technieken, met ondersteuning van een gecertificeerde Pranic Healer. Tot de cliënt de balans zelf kan houden en onderhouden en het lichaam zichzelf weer als van nature kan genezen. Eventueel kan een familielid (ook) de cursussen doen en de cliënt regelmatig behandelen.

Welke resultaten kan een client verwachten na een behandeltraject?

 • Etherisch: schoner energielichaam, aura en chakra’s, die beter functioneren, zich uitend in:
 • Lichamelijk: zich veel beter voelen, meer energie, afname tot verdwijnen van pijnen.
 • Emotioneel: stabieler, opgewekter, vrolijker, vrediger, verlost, gelukkiger.
 • Mentaal: helder denken neemt toe, meer begrip en acceptatie, makkelijker kunnen vergeven en loslaten, meer positieve gedachtepatronen, groei in eigenwaarde.
 • Spiritueel: toename innerlijk weten, zien, voelen, inzichten, verbanden, meer verbinding met zichzelf, verbetering realtie met anderen en het leven.